Poznaj swoje prawa: wsparcie frankowiczów – Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sanak

Kredyty we frankach szwajcarskich stały się dla wielu Polaków źródłem poważnych problemów finansowych. Duże wahania walut oraz niejasne umowy kredytowe sprawiły, że kwoty rat kredytów znacząco wzrosły, a frankowicze muszą uporać się ze spłatą zadłużenia. Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sanak specjalizuje się sprawach dotyczących kredytów CHF i udziela wsparcia prawnego osobom, które chciałyby pozbyć się zadłużenia lub które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Poznaj prawa frankowiczów i sprawdź, jak można je egzekwować.

Kredyty we frankach szwajcarskich – jakie problemy są z nimi związane?

Kredyty we frankach szwajcarskich były bardzo popularne w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku. Banki w Polsce oferowały konsumentom korzystne oprocentowanie, które było niższe w porównaniu z kredytami w PLN. To zachęciło wielu klientów do podpisania umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego w CHF i spłacania rat kredytu ustalanych na podstawie kursu CHF/PLN. Większość umów kredytowych zawiera nieprecyzyjne, niejasne lub niezgodne z przepisami prawa postanowienia. Dodatkowo zmiany kursu walutowego spowodowały, że zadłużenie z tytułu kredytów we frankach szwajcarskich bardzo wzrosło, co doprowadziło wielu kredytobiorców do poważnych problemów finansowych i zadłużenia.

Jakie są prawa frankowiczów?

Osoby posiadające kredyty we frankach szwajcarskich mogą podważyć umowy zawarte z bankami, które zastosowały wobec konsumentów nieuczciwe postanowienia. Frankowicze mają prawo do:

  • dochodzenia roszczeń z tytułu nieuczciwych klauzul w umowach kredytowych

Wiele umów kredytowych zawierało niedozwolone klauzule, które banki narzucały swoim klientom. Frankowicze mogą wystąpić o unieważnienie umowy kredytowej ze względu na nieprawidłowe zapisy umów kredytowych i odzyskać niesłusznie pobrane kwoty. Poszkodowani klienci mogą egzekwować swoje prawa np. na drodze negocjacji z bankami lub poprzez postępowanie sądowe. Korzyścią z unieważnienia kredytu jest

uniknięcie skutków wzrostu kursu CHF/PLN oraz uniknięcie zapłaty odsetek od kredytu,

ponieważ w przypadku unieważnienia umowy kredytobiorca ma obowiązek zwrócić bankowi

wyłącznie kwotę kapitału kredytu, którą otrzymał – w większości przypadków spłata ta już

nastąpiła. Ewentualną nadwyżkę bank powinien kredytobiorcy zwrócić. Nie trzeba również

spłacać rat przyszłych, co stanowi bardzo istotną korzyść dla kredytobiorcy.

  • przewalutowania kredytu z waluty CHF na PLN

Kredytobiorcy mogą ubiegać się o przewalutowanie kredytu CHF i pozostałą jego część spłacać w polskich złotówkach. Proces ten może być skomplikowany, ale z pomocą doświadczonego adwokata możliwe jest negocjowanie korzystnych warunków z bankiem, w szczególności uzyskanie przewalutowania po korzystnym dla kredytobiorcy kursie. Przewalutowanie pozwala na stabilizację wysokości rat kredytu, w efekcie sytuacja finansowa kredytobiorcy może się znacznie poprawić.

Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sanak oferuje kompleksową pomoc dla frankowiczów w dochodzeniu swoich praw i odzyskania niesłusznie pobranych przez banki kwot rat. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą skorzystać z bezpłatnej konsultacji, podczas której adwokat przeanalizuje treść umowy kredytowej pod kątem niejasnych lub nieuczciwych klauzul. Kolejnym krokiem jest przygotowanie dokumentacji, m.in. wyciągów bankowych z informacją o spłacanych ratach kredytu, oraz negocjacje z bankami. Jeżeli druga strona sporu nie wykazuje inicjatywy, by polubownie rozwiązać sprawę, adwokat skieruje sprawę do sądu. W efekcie frankowicze mają szansę uwolnić się od rosnącego zadłużenia, odzyskać stabilność finansową, a także uniknąć spłaty rat w przyszłości i odzyskać nienależnie pobrane przez bank kwoty.

Podsumowanie

Wielu frankowiczów zostało poszkodowanych na skutek nieuczciwych praktyk stosowanych przez zagraniczne banki. Osoby spłacające kredyty CHF mogą jednak wykorzystać przysługujące im prawa, by walczyć o sprawiedliwość oraz pozbyć się zadłużenia. Frankowicze mają prawo unieważnić umowę i dochodzić zwrotu nadpłaconych rat kredytu lub przewalutować pozostałą część kredytu z franka szwajcarskiego na polską złotówkę. Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sanak pomaga klientom zrozumieć ich sytuację prawną oraz możliwe rozwiązania trudnej sytuacji, a także pozbyć się problemów wynikających z niekorzystnej umowy z bankiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery × 2 =