Czy polskie OC/AC sprawdzi się za granicą?

Organizując zagraniczny wyjazd warto dopełnić wszelkich formalności, by nie spotkała nas żadna nieprzyjemna sytuacja. Dotyczą one nie tylko obowiązkowego wyposażenia auta i apteczki, ale również ubezpieczenia pojazdu. Czy polskie OC/AC sprawdzi się za granicą?

Czym różni się ubezpieczenie OC od AC?

Ubezpieczenia OC i AC diametralnie różnią się od siebie. Pierwsze z nich jest w naszym kraju obowiązkowe, choć wysokość jego składek często budzi spore kontrowersje wśród właścicieli pojazdów. Niemniej jednak brak ich regularnego opłacania wiąże się ze sporymi karami finansowymi. Takie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni kierującego przed koniecznością ponoszenia kosztów naprawy samochodów, które uległy zarówno zniszczeniu w trakcie kolizji czy wypadku, jak i zarysowaniu w efekcie tzw. szkody parkingowej. To również gwarancja dla innych uczestników zdarzenia, że ich pojazd zostanie naprawiony na koszt ubezpieczyciela sprawcy.

Z kolei ubezpieczenie AC jest nieobowiązkowe, choć cieszy się ono sukcesywnie rosnącym zainteresowaniem. Takie ubezpieczenie umożliwia właścicielowi auta rekompensatę za jego uszkodzenie, zniszczenie, a nawet kradzież. Autocasco pokrywa również naprawę szkód, spowodowanych siłami natury, do których należą np. spadające na dachy pojazdów gałęzie.

Ubezpieczenie OC za granicą

Ubezpieczenie OC, zawierane w kraju, obowiązuje również w wielu innych państwach europejskich. Będą to przede wszystkim kraje, wchodzące w skład Unii Europejskiej. Niezależnie od tego, w którym z nich będzie miał miejsce wypadek czy kolizja, właściciel auta nie musi martwić się o pokrycie kosztów naprawy pojazdów, biorących w nich udział. Warto podkreślić jednocześnie, że polskie ubezpieczenie OC nie traci swojej aktualności również na terenie innych krajów Starego Kontynentu. Będzie to m.in. Islandia i Norwegia, ale również Serbia, Czarnogóra i Szwajcaria. Dodatkowego ubezpieczenia nie muszą wykupywać również obywatele Polski, podróżujący po Andorze. Warto wiedzieć jednak, że stawki takie ubezpieczenia są zmienne, co zależy od oceny ryzyka i strategii rynkowej towarzystw ubezpieczeniowych. Zanim więc wyruszymy w zagraniczną podróż, warto przejść na stronę https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/kalkulatory/kalkulator-oc-ac i wykorzystać zamieszczony tam kalkulator w celu wyboru najatrakcyjniejszej oferty.

Czy ubezpieczenie AC działa również poza granicami kraju?

Wybierając ubezpieczenie Autocasco należy zachować szczególną ostrożność, gdyż nie będzie ono obowiązywało w wielu krajach. Wszystko to zależy w znacznej mierze od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego i jego oferty. I tak niektóre z nich mogą obejmować swoim zasięgiem państwa Unii Europejskiej, inne z kolei cały Stary Kontynent, jeszcze inne mogą jednak wykluczać niektóre kraje, co warto mieć na uwadze, planując podróż w tym właśnie kierunku.

Wiele firm ubezpieczeniowych zdejmuje z siebie obowiązek ponoszenia kosztów za kradzież auta w państwach wschodnich, jak Rosja, Ukraina, Mołdawia i Białoruś, gdzie działania takie nie należą do rzadkości. Niektóre oferty nakładają również na właściciela udział własny we wszystkich szkodach, które powstają w wyniku zderzenia się pojazdów. Przepisy te dotyczą takich krajów, jak wspomniana już wcześniej Białoruś, Ukraina, Rosja czy Mołdawia, a niekiedy również Albania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 × cztery =